May gia công

Dịch vụ may gia công túi vải không dệt

 • cắt, may gia công

  7/1/2015 8:16:29 AM

  Chúng tôi nhận gia công cắt và may túi vải không dệt, vải bố, vải dù… với mọi số lượng.  Với cơ

  sở sản xuất hàng trăm máy may, chúng tôi đáp ứng mọi số lượng với giá cả cạnh tranh.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

Quảng cáo phải

Quảng cáo trái